YARIM YAMALAK

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Dinmiyor yıllardır milletin kahrı,
Özümüze uyum yarım yamalak.
Balımın içine katmışlar zehri,
Tabiatım, huyum yarım yamalak.

Gözümüz gerçeğe şaşı bakıyor,
Vatan kaynakları ele akıyor,
Tüm acı gerçekler bağrım yakıyor;
Uyuşmuş beş duyum yarım yamalak.

Hep hakkı haykıran yılmaz er idim,
Turan’ın sevdalısı bir nefer idim,
Birlik bozulunca kolay eridim;
Şimdilerde sayım yarım yamalak.

Derdimi anlatmaz âciz kelâmım,
Esir illerime yetmez selâmım,
Sussun artık kahır yazan kalemim;
Her mısra, her deyim yarım yamalak.

Duymayana ne anlatsın Niyazkâr?
Zâlimin zulmünden tükenmez efkâr,
Bizleri el değil, tefrika yıkar;
Her karar varsayım yarım yamalak.