SONSUZ HAYAT

Sâdık-ı Erzurûmî

Hayât-ı câvidânı şeyh-i kâmilden suâl ettim,
«Ölümden evvel ölmektir!» deyince intikāl ettim.

حيات جاودانى شيخ كاملدن سؤال ايتدم
اولومدن اوَّل اولمكدر دينجه انتقال ايتدم

câvidân: Ebedî, kalıcı, dâimî, bâkî. intikāl etmek:
Anlamak. mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün