O’NA DOĞRU!..

Eyüp Satılmış ŞEN

 

Hak rahmeti gözyaşı,
Yeşersin bahçen bağın…
Cümle tâatin başı,
O’ndan kork O’na sığın!..

Kulluk olur mu kula,
Dilersen O’ndan dile.
Secdeye var vecd ile,
O’ndan kork O’na sığın!..

O dertlerin tabîbi,
Kâinâtın sahibi.
Müjde kılmış Habîb’i,
O’ndan kork O’na sığın!..

Zikre versen dilini,
Âsân eyle yolunu.
Tut mürşidin elini,
O’ndan kork O’na sığın!..

Nasıl dönüyor bu çark,
Şöyle etrafına bak!
O’dur Hâkim-i Mutlak,
O’ndan kork O’na sığın!..

Amel bağlı niyete,
Rahmet gazaptan öte.
Şükret bunca nimete,
O’ndan kork O’na sığın!..

Doğru istikamet tut,
«Hû!» dedikçe yanıp tüt.
Mîrac eyle beş vakit,
O’ndan kork O’na sığın!..

Bu gaflet neyin nesi?
Bitsin dünya hevesi.
Vermeden son nefesi,
O’ndan kork O’na sığın!..

Zâhir etme bâtını,
O’ndan al beratını.
Doğru ver zekâtını,
O’ndan kork O’na sığın!..

Akar bir gümrah nehir,
Ne leke kalır ne kir.
Bir kırık gönüle gir,
O’ndan kork O’na sığın!..

Başla esmâ meşkine,
Kurul huzur köşküne.
Gül Muhammed aşkına,
O’ndan kork O’na sığın!..