SUÇU NE?

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Kuşluğun göğsünde bekliyor kervan,
Yolcular rüyada, yolun suçu ne?
Kaç asırlık aşka ağlar bahçıvan,
Bülbül vefâsızsa, gülün suçu ne?

Hercâî güneşle bahar uyanmaz,
Cemreler düşmeden toprak boyanmaz,
Açmayan çiçeğe arılar konmaz;
Peteğin suçu ne, balın suçu ne?

Mahkûmdur vuslatın serâbında yâr,
Hicrânın burcundan süzülür efkâr,
Âlemi yakacak bağrındaki nâr;
Yağmur yağmıyorsa, çölün suçu ne?

Sarar gökyüzünü kasvetten duvak,
Serçeler telâşlı, neşeden uzak,
Vedâ eder dala mecalsiz yaprak;
Mevsim güze dönmüş, yelin suçu ne?

Zamanın alnına gerilir yaylar,
Vîrâneye döner hanlar, saraylar,
Sanki bir yarışta haftalar, aylar;
Asırlar erirken, yılın suçu ne?

Kim çözer geçmişe bağlanan dünü?
Pişmanlık geceye çevirir günü,
Ömür biter, bitmez sevda sürgünü;
Yürek sükût eder, dilin suçu ne?

12 Kasım 2020 Perşembe