UF YORULDUM ARTIK!..

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com

Gazetecilik yaptığım yıllarda adım adım Anadolu’yu dolaştık. Bu ziyaretler esnasında hem mesleğimizle ilgili haber yaptık hem de şehirlerimizin mâneviyat erlerini tanıma imkânı bulduk. Yıllar önce ilk defa tanıştığım Konya’nın «Doktor Ağabey»i merhum Mehmet Hulusi BAYBAL Ağabeyimizden size bir hakikat mesajı nakletmek istiyorum. Kendisi hem insanlara tıbbî olarak şifâ dağıtıyor hem de kalbî eğitim noktasında sohbetler yapıyordu.

Kendisinden bunu 1991 yılında ziyaretim esnasında dinlemiştim.

Bir gün merhum Doktor Hulusi Ağabey, Konya’nın mânevî erenlerinden halk arasında Dişçi Baba diye bilinen Mehmet LEKESİZ Hocayı (diş teknisyeni 1891-1981) ziyarete gider. Ziyaret esnasında Baybal Ağabey sanki biraz yorgunluk alâmeti gösterir. Gelen hastaların şikâyetleri, o günkü ortamın durumu vb. gibi… ruh hâli, bedenine yansır. Dişçi Baba ise hiçbir şey demeden hemen ona bir hikâye anlatır. İşte Dişçi Baba’nın anlattığı hikâye:

Masal bu ya… Ormanın öyle bir bölümü varmış ki, bu bölgede yaşayan canlıların hepsi birbirinin dilinden anlarmış. Bir gün çınar ağacı yaşlılığın da verdiği bitkinlikle;

“–Yoruldum be çocuklar! Şu dallarımdan biraz uzaklaşsanız…” demiş üzerindeki kuşlara. Tabiî bunu duyan kuşların bazıları hareketlenip uçmuş bazısı kanadını bile kıpırdatmamış. Kuşların arasında uzun seyahatler yapan akıllı bir leylek varmış. O, ortamı sakinleştirmek için söz almış ve şöyle söylemiş:

“–Ey koca çınar! Sen mi bizi taşırsın yoksa toprak mı? Bir gün olsun şu dağları, evleri, ağaçları, nice nice hayvanları sırtında taşıyan toprak şikâyet etmedi. Nice diyarlar dolaştım, ağaçlar gördüm, şu şikâyeti bir senden duydum!..” Bu sözleri duyan toprak ise biraz mahcup ve tevâzu ile şöyle demiş:

“–Hepiniz haklısınız. Kâinâtı ayakta tutan Allâh’ın kudretidir. Sizi ben de sırtımda taşımıyorum. Enerjimi Allah’tan, kâinâtın sahibinden alıyorum. Siz kâinattan yani koca âlemden hiç şikâyet duydunuz mu? Ben de sizi sırtımda taşısam yorulurum elbette. Hepimiz birbirimize omuz veriyoruz, yeter ki bir olduğumuzu unutmayalım.”

Merhum Baybal Ağabey; bu hikâyeden sonra hem kendisi hem de kendisini sevenlerine;

“Yoruldum!” demeden hakikat yolculuğuna devam, hizmete devam mesajı vermeyi ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Kendisiyle birkaç hâtıram daha var, inşâallah daha sonra yine aktarırım.

Kısaca:

“Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! Kalk artık uyar.” (el-Müddessir, 74/1-2)

“İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır…” (el-Enbiyâ, 21/37)

“Hayır! Doğrusu siz âcil olan dünya hayatını seviyorsunuz ve âhireti bırakıyorsunuz.” (el-Kıyâme, 75/20-21)

“İnsan, hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir!” (el-İsrâ, 17/11)

___________________

1 Dişçi Baba kimdir: http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/disci-hoca-efendi/
2 http://www.konyayenigun.com/yenigun-ozel/hikmetiyle -konyayi-aydinlatti-h179235.html