İLME SARIL!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Alçaklardan zirvelere,
Varmak için, ilme sarıl!
Zamanla olur semere,
Dermek için, ilme sarıl!

Kadın-erkek farzdır kula,
Gayret gerek ilmî yola,
Âlimleri sever Mevlâ;
Görmek için, ilme sarıl!

Hayırla doldur zamanı,
Dünya kandırır insanı,
Cehâlet denen düşmanı;
Sermek için, ilme sarıl!

İlim, deryâda mücevher,
Cevheri bulanın zafer,
Ümmete yarar bir eser;
Vermek için, ilme sarıl!

Satır satır yazmış ecdat,
Genç nesle etmiş emânet,
Her kitap kıymetli servet;
Ermek için, ilme sarıl!

Dinden alarak hep ziyâ,
Vatan fenle olur ihyâ,
Özlenen yeni bir dünya;
Kurmak için, ilme sarıl!

Varoğlu, sabret zahmete,
Sahip ol ilmî servete,
Ukbâda yüce cennete;
Girmek için, ilme sarıl!

15 Ekim 2020, Vezirköprü