188. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

İnsan yalnız yaşayamaz. İnsan dosta, dostluğa muhtaç. Bunu belki de aylardır yaşadığımız tecrid / mesafe şartları daha iyi hissettirdi bize. Kimseyle musâfaha bile edemiyoruz.

Biz modern ve egoistçe sebeplerle birbirimizden, dostlarımızdan uzaklaştıkça, gelen ilâhî ceza da yine bir uzaklaştırma oldu sanki…

Ya âhirette, işte orada çok daha muhtacız dostluğa.

Kimin dostluğuna?

Yardım edebilecek, bizim için çok şefkatli, çok merhametli bizden birinin dostluğu…

O ki, bizi Allâh’ın dostluğuna ulaştıracak tek sevgili…

O’nun sohbetinde, musâhabetinde, arkadaşlığında bulunma bahtiyarlığına erişenler ashâb-ı kiram oldu.

Lâkin kıyâmete dek, ümmet olma kapısı açık. İhsân ile tâbî olanlara…

O’nun ahlâkından nasip alanlara…

Sıfatlarda, vasıflarda müştereklik arayanlara…

Yani sevdiğine benzeyenlere… Sevgisini fedâkârlıklarla ispatlayanlara…

Onlara korku ve hüzün yok. Dostluğun yardımı var. Şefaat var, af var, bereket var, şifâ var.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Peygamber Efendimiz’e muhabbetin en güzel tezâhürleri olan na‘t-ı şeriflerden, kasîdelerden, hilyelerden en güzel nümûnelerle açılışı yapmakta.

Maddî ve mânevî her türlü hastalığımıza şifâ ve devânın O’nun hayat ölçülerinde olduğunu hatırlatmakta.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Kur’ânî Tâlimatlar»ın 22’ncisinde, «İslâm’da Güzel Ahlâk» mevzuunu kaleme aldı.

«Kıssalardan Hisseler»de, «Ümmet Derdi»nin en güzel kıssaları ve hisseleri var.

Her iki makale, Rasûlullah Efendimiz’in güzel ahlâkının eşsiz örneklerinden bir demet sunmakta.

Muharrirlerimiz; dostluğun sırlarını, şartlarını ve esaslarını ele aldılar.

Dostluğa olan ihtiyacı, Dost’tan uzak kalan insanın sonu intihara varan yalnızlık buhranını ortaya koydular.

Canlı bir takvâ hayatı… Hakk’a yaklaşmanın ölçüsü…

Yâr olmak ve bâr olmamak… Fedâkârlık…

«Mevlid Kandili’ni nasıl değerlendirmeliyiz?» suâlinin fıkıh penceresinden cevabı…

İnsana çip taktırmanın cevaz ölçüleri…

Altının saflığıyla amellerin sâfiyetinin temsili…

Afrika’dan bir hidâyet hikâyesi…

İmam-hatip dâvâsının öncü ismi Celâl Hoca’nın kızı, geçen ay Medine’de vefat eden Dr. Ayşe Hümeyra ÖKTEN’e dair hâtıralar…

Na‘tlar ve dostluk şiirleriyle dopdolu bir sayıyla…

Yüzakıyla…