HÜRRİYETE ERDİ AYASOFYA’M!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Esâretten kurtuldu, binlerce hamd ü senâ,
Mü’minlerle dolarak taşıyor Ayasofya’m!..
Yeniden ruh kazandı, taş duvarlarda mânâ,
Muhteşem tarihini yaşıyor Ayasofya’m!..

Bırakıp seksen altı yıllık derdi, melâli,
Dosta düşmana temsil ediyor istiklâli,
Asmak için göğün en yükseğine hilâli;
Minareler ucuna döşüyor Ayasofya’m!..

Kalkınca üstümüzden Sultan Fatih’in âhı,
Canlandı milletimde ecdâdın fetih rûhu,
Yakın… Mahzun Kudüs’ün, Türkistan’ın felâhı;
Beldeler fethetmeye koşuyor Ayasofya’m!..

İnletir kubbeleri, okunan yanık Kur’ân,
Coşturur gönülleri, dört minarede ezan,
Yıkıldıkça yurduma kurulan sinsi düzen;
Mühürlenmiş kalpleri deşiyor Ayasofya’m!..

Gece-gündüz yapılan zikir ve ibâdetle,
Üçler ve yedilerin râm olduğu tâatle,
Yıllarca ayrılığın çektirdiği hasretle;
Tekbir ve salâlarla coşuyor Ayasofya’m!..

Varoğlu, parladıkça Ayasofya’nın nûru,
Yıkılır Avrupa’nın nice karanlık suru,
İnanmış diyarlara hayat verir süruru;
Hürriyetin ufkunda ışıyor Ayasofya’m!..

24 Temmuz 2020, Vezirköprü