EY YÜCE RABBİM!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Kaplar tüm cihanı, geniş rahmetin,
Evvel’sin, Âhir’sin ey yüce Rabbim!
Kullara bin umut sevgin, şefkatin,
Bâtın’sın, Zâhir’sin ey yüce Rabbim!

Kul olmak güzeldir, inanmak hoştur,
Mal, makam geçici; bu dünya boştur,
Şu mahzun gönlümü sevginle coştur;
Halîm’sin, Habîr’sin ey yüce Rabbim!

Zâlimin zulmünden bütün Arş titrer,
Rabbim’in rahmeti mazluma yeter,
Hak için bir secde dünyaya değer;
Azîm’sin, Kebîr’sin ey yüce Rabbim!

Dünya bir cehennem yakar «kor» gibi,
Nefis bir engeldir, aşmak «zor» gibi,
Îman gönüllerde parlar «nur» gibi;
Bâis’sin, Basîr’sin ey yüce Rabbim!

Dinlesem içimden gelen sesleri,
Zikrinle süslesem tüm nefesleri,
Sevginle yok etsem boş hevesleri;
Kerîm’sin, Kādir’sin ey yüce Rabbim!

Bir mü’min çalışkan «atik» olmalı,
Vaktini bilmeli «dakik» olmalı,
Kalpleri en hassas «rakik» olmalı;
Nûr’sun, Musavvir’sin ey yüce Rabbim!

Rasûl-i Ekrem’i «habîb» eyledin,
Sevdirdin kalplere «tabib» eyledin,
Nefsini insana «rakîb» eyledin;
Hak’sın, Muktedir’sin ey yüce Rabbim!