MEVLÂNÂ SEVGİDİR…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Şerleri eritti her nefesinde,
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…
Asla boğulmadı ruh kafesinde,
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…

Dergâhına davet etti herkesi,
Tüm çağları aştı o billûr sesi,
Sevgiye mâbetti göğüs kafesi;
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…

İkinci doğumdur aslında ölmek,
Sanki bir uykuyu ânîden bölmek,
Her işin başıdır sevmeyi bilmek;
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…

Mesnevî’si aştı geldi çağları,
Zoru kolay kıldı geçti dağları,
Cezbetmedi onu İrem Bağları;
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…

Ey Sükûtî! Sen de göster vefâyı,
Unut bu dünyada zevk u safâyı,
Öğütleri verir kalbe şifâyı;
Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr…