ENE!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Seni senden koparan şey «ene»dir…
Benliğin rûha yapışmış kenedir…

Nefsi memnûn edebildin mi gönül,
Uğraşırsın yorulup kaç senedir?..

Gönlünün hatrı için nefsini kır!
Taş nefis, kalbin için mengenedir…

Kanma hiç yoktur asâletle işi,
Bir dokun gör o nasıl çingenedir!?.

Anlatır bir sürü boş vesveseler,
Dinleyen buldu mu pek çalçenedir…

Getirir bin dereden mâzereti,
Estirir sanki büyük beyyinedir…

Ne kadar süslese aldanma ona,
Sözü, Kur’ân yönünün aksinedir…

Uyuversen ona bir anda yıkar,
Anlamazsın bu musîbet de nedir?..

Meşgul et hak ile açtırma gözü,
O zaman emrine baş üstünedir…

Nefse kâr eylemez aslā iyilik,
Sırlı bir tezkiye, tam tersinedir…

Nefsi öldür de Hudâ yâreni ol,
Seni Hak’tan ayıran şey «ene»dir…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)