MALAZGİRT DESTANI

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

 

Bin yetmiş bir yılı… Ağustos ayı…
Fetih duâları sardı dünyayı.
Dağlardan, taşlardan duyuldu tekbir,
Dedem Korkut cevap verdi: «Allah bir!»
Altaylardan kopup gelen çığ gibi,
Saf tuttu yiğitler birer tığ gibi.
Sanki Çin Seddi’nde kırk Kürşat’tılar,
Canlarını yurt harcına kattılar.
Bu savaşta Sultan da bir, er de bir,
Şehidlere gökler de bir, yer de bir.
İsteyen cennete koşar kol kola,
İstemeyen varsa uğurlar ola!

Malazgirt ovası tekbir sesinden,
İnledi Sultan’ın tek/bir sesinden:
“«Allah!» diyen kalmaz geride canlar,
Şehâdete önde koşar Sultanlar.
Oğuz Ata’m gibi coştum, çağladım;
Kır atımın kuyruğunu bağladım.
Şâhit olsun bana Tanrı Dağları,
Dişlerimle sökeceğim ağları.
Ok gibi fırlayan bedenim olsun,
Ölürsem elbisem, kefenim olsun.
Baş koydum bu yola dönemem geri,
Rabbim bize nasip etsin zaferi.”

“Oklar sadağında, kılıçlar kında;
Deli bir vâveyla kopar yakında.
Az kaldı yüreğim, az kaldı sabret;
Allâh’ın yardımı bizimle elbet.
Ansızın; «Vur!» emri geldiği zaman,
Oklar hedefini deldiği zaman,
Anadolu yurt olacak millete;
Türk soyu erecek kutlu devlete.
At kişnemesinden, şehid kanından,
Deştikçe toprağın dört bir yanından.
Malazgirt’ten şanlı tarih çıkacak;
«Kızılelma» yeni yurda akacak.”

“Kös vurulsun; davul, tokmak inlesin;
Tekbir seslerini yer gök dinlesin.
Yiğitlerim hilal gibi yayılsın,
Keferenin nefesleri sayılsın.
Aslanlar kükresin, şimşekler çaksın;
Kılıç şakırtısı gökleri yaksın.
Değdiğiniz yerde kalmasın mecal,
Helâl olsun hakkım sizlere helâl.
«Anadolu» diye mühür kazılsın,
Malazgirt aşkına destan yazılsın.
Bizdik yarınlara vatan verenler,
Ak alnıma duâ kılsın erenler.”

“Sultan Alparslan’ım, Türk oğlu Türk’üm;
Gök çadır altında söylensin türküm.
Mirasımdır size bu kutlu belde,
Mahşere dek böyle taşıyın elde.
Bir taşı oynarsa Anadolu’nun,
Sönerse ışığı Allah yolunun,
Bilinsin ki elim uzanır size;
Gafilleri bir bir getirir dize.
Solmasın âlemde gülümüz bizim,
Şakısın cihanda dilimiz bizim.
İlelebet Türk’ün olsun bu vatan,
Râzı olsun bizden yüce Yaradan.”