İBRET NAZARI

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Gönül; derde dalıp, gel çekme tasa!
Hikmetle işliyor ilâhî yasa…
Firavun’u yuttu derin dalgalar;
Denizi yürüyüp geçerken Musa…

İbrahim’e su taşıyan karınca;
İmkânsız görünür, akla vurunca…
Görevini yaptı, safı belliydi;
Başı diktir, yarın Mevlâ sorunca…

Olan hâdiseden ne ibret aldın?
Saflar ayrılırken nerede kaldın?
Yoksa karga gibi odun taşıyıp;
Münkirden, zâlimden yana mı oldun?

Hak nazarda güçler olmuyor mihenk;
Nemrut’u bitiren bir topal sinek…
Kârûnlar, Hâmanlar nerede hani;
Mâmûreler oldu baykuşa tünek…

Mûcizeyi petek petek balda gör;
Hikmetleri al yeşilli dalda gör…
Hakk’a bağlanınca bak neler olur;
Hele İbrahim’ce teslim ol da gör…

Hiç bir şey sır değil, gören biri var;
Dünyayı önüne seren biri var…
Çile sabır ile tamam olunca;
Eyyûb’a devâyı veren biri var…

Îmanla inkılâp gören çağa bak!
Sâdıklara durak olan dağa bak!
İlâhî sıyânet nasıl işliyor;
Siper olan kıldan ince ağa bak!

Kul Hakkı, dünyada aldanma güce;
Birine dayan ki her şeyden yüce…
Zindandan saraya bir yol uzanır;
Köle sultan olur, devler de cüce…