FARZ ET!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Farz et ki, görmedin beni dünyâ gözüyle sen!
Farz et ki, sevmedim seni bir gün adıyla ben!

Bağlarbaşı’nda kaç sene birlikte kalmadık,
Yaz günlerinde Çamlıca’dan seyre dalmadık!

Gezdikçe Üsküdar-Salacak sâhilinde mest,
Gûyâ ki biz değildik olanlar mekân-perest!

El-an bakınca sanki o günler yaşanmamış,
Yıllarca gönlüm uykuda kalmış, uyanmamış!

Lâkin verir o hâtıralar düş de olsa haz,
Yalnız bu nokta gönlü tesellî eder biraz.

İstanbul’un her ufku güzel gerçi, tastamam,
Bir başka lâkin Üsküdar’ın hâli vesselâm!

Her gittiğinde ilki kadar mest edip sarar,
İnsan o semti çıktığı an özleyip arar.

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün