HERKESİ HESABA ÇEKTİN KORONA!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Akıllar ermiyor meçhul sırrına,
Gizli bir sebepten çıktın Korona.
Dünyayı düşürdün canı derdine,
Mikrop tohumunu ektin Korona.

Ne fakir dinledin ne de süper güç,
Müslümanı şaşkın, gâvuru muhtaç,
Bilmem hangi makbul amelde ilâç;
Kalpleri korkudan sıktın Korona.

Zâlimlerin mi fazlaymış günahı?
Mazlum bebelerin mi tuttu âhı?
Çırpınan insanlık bekler felâhı;
Herkesi hesaba çektin Korona.

Kâbe tavaf ister, cami cemaat,
Ezanlar hüzünlü, kısıldı tâat,
Hastalık zamanı câiz de ruhsat;
Bize merhamette yoktun Korona

Bir girdaba düştük kurtulması zor,
Bedenleri sardı görünmez bir kor,
Aylardır çocuğum bekliyor doktor;
Belimi, boynumu büktün Korona.

Korkudan çıldırır hep ehl-i kibir,
Yerlerde sürünür, putlaşan cebir,
Dünyaya sığmazken evlerde esir;
Kibrin ciğerini söktün Korona.

Acep haşerat mı hakikî sebep,
Yoksa müstahak mı gidince edep,
Neden çeker bunca gariban azap;
Sırrınla âlemde tektin Korona.

Hasarın tarihte yeni bir milât,
Sermaye perişan, bozuldu hayat,
Yıkılan umutlar bulur mu murat;
Kurulu nizâmı yıktın Korona.

Bir virüse teslim doğu ve batı,
Binlerce can yaşar Rabb’e vuslatı,
Yıkıldı tekniğin tüm saltanatı;
Bilmem kime sen tuzaktın Korona.

Varoğlu; elbet bu belâ, imtihan,
Gücünü göstermek istedi Yezdan,
Sabır ve tövbeyi bilmezse insan;
Sonsuz ukbâsını yaktın Korona.
11 Nisan 2020, Vezirköprü