KORONA TERENNÜMLERİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Korona’dan bu yana yoktur kimsede neşe,
Kimi açlık derdinde, kimisi döner köşe…
Elli lirayı gördü beş liralık kolonya,
Bîçaredir İtalya, İngiltere, Polonya…
Kriz fırsatçıları hiç bırakmadı rahat,
Namaz sade beş vakit, ahlâk yirmi dört saat…
İlâhlık taslayanlar; söyleyin nerde, kimdi?
Metropollerde hayat karantinada şimdi…
Bîçare gariplerin ömrüne gelir haciz,
Bir virüs karşısında insanlık kaldı âciz…

Dünyanın devlerini bir bir getirdi dize,
İstese canlı koymaz o ki ilâhî füze…
Zihinler telâşlarla herc ü merc oldu gayri,
Nice insanın yüzü mevsimsiz soldu gayri…
Ciddiye alınmadı, «âdî vaka» denildi,
Fransız’ın parfümü kolonyaya yenildi…
İnsanlığın yüzünden düşürdü maskeleri,
Osmanlı tokadına döndürdü fiskeleri…
Roma’yı düşündürür kadîm Pirus Zaferi,
Batıyı esir aldı şimdi virüs zaferi…

Aç kalmak korkusuyla marketler doldu taştı,
Dünya tersine döndü, kulun feleği şaştı…
Ertelendi ne varsa, zaman durdu bir anda,
Azrâil saatini «son»a kurdu bir anda…
İnsanlık idraklerden kaldırınca Kur’ân’ı,
Suriye’de mazlumun âhı tuttu İran’ı…
Çizmeyi aştığında modanın payitahtı,
İlâhî hakikatin tecellî etti ahtı…
Başına ne gelirse mü’min bakar rikkatle,
O mütekebbir batı, yüzleşti hakikatle…

Sömürür müslümanı, semirir vahşî batı,
Türkistan’dan Keşmir’e acının saltanatı…
Çin, Amerika, Rusya; bir türlü gelmez yola,
Kan kusturur mazluma, zulmüne vermez mola…
İlâhî! Zâlimlerle Korona’yı buluştur!
Mazluma nefes aldır, hakça nizam oluştur!..
İnsanlığın çektiği acıyı tehir eyle!
Müslümana çatana nefesi zehir eyle!..
Kul kendini sakınsın Allâh’ın gazabından,
Rabbim! Kurtar bizleri Korona azâbından!..

Hakikati unuttun, dünyevîleşen insan!
Hele bir kulak kesil, ne der ilâhî yasan?..
Suriye yanıyorken neredeydin insanlık?
Unutma insanoğlu ömür kısa, bir anlık…
İlâhlık taslayanı, Nemrutları tanırsın,
Virüsten korkan insan, kendini ne sanırsın?..
Kanser değil Korona, çağımızın vebâsı,
Aşırı gidenlere budur Hakk’ın sopası…
Felâha eriştirir Kur’ân’ın nurlu izi,
Bu amansız belâdan Hak kurtaracak bizi!..