GÖNÜLLER BİR OLSUN!..

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Selâm olsun bütün Türk illerine!
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.
Vurgunum Tebriz’in mor güllerine,
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Ahıska, Karabağ, Kırım, Türkistan,
Kurtulsun Uygurlar kahreden yastan,
Cihanda yazalım yeni bir destan;
Gönüller bir olsun, kucaklaşalım.

Karakalpak, Kırgız, Kazak bir soydur,
Azer, Tatar, Çeçen hepsi bir boydur,
«Kızılelma» han buyruğu bir toydur;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Alperenler, at sürsünler Tuna’ya,
Türkü yaksam Mayadağ’da sunaya,
Kimin gücü yeter sabrım sınaya?
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Titretsin küffârı Kürşad’ın sesi,
Kırılsın zâlimin zulüm kafesi,
Dolsun gönle Yesevî’nin nefesi;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım

Âşığın sazından türküler taşsın,
Türkmen’im hasretle «hoyrat»lar koşsun,
Hazar çalkalansın, Aras’ım coşsun;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Nerde benim Ural, Altay dağlarım?
Yıllar yılı hasretinden ağlarım.
Ölüm kamplarında kaldı sağlarım;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Kur’ân anayasam, «Tûran» vatanım,
Rahmet olsun nice şehid yatanım!
Kurultay’da bin obadan, bin canım;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Kafkaslardan Balkanlara yol uzar,
Şanlı Türklüğüme değmesin nazar,
Balam, hicrânından gözden yaş sızar;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.

Göklerin süsüdür parlayan hilâl,
Irkıma yok, olmayacak izmihlâl.
Niyazkâr gördüğüm ne düş, ne hayal;
Gönüller bir olsun kucaklaşalım.