İLİM VAR, İLİM VAR!..

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Îmânına kuvvet verecek cevher, ilimdir.
Ahlâkına ahlâk katacak rehber, ilimdir.
Lâkin, iyi gör! Faydası olmaz ise ilmin,
İdrâkini berbâd edecek kanser ilimdir…

Ruhsuz her ilim sâdece zâhirden ibâret?
Ciltler taşıyan merkebi ibret ile seyret.
Kaptanbaşı olsan bile ilmin denizinde,
Tâ kalbe nüfuz etmeyecek ilme ne hâcet…

Raflarda ilim var, kulu eyler kara câhil.
Gûyâ okuyorlar, türüyor bir sürü kātil.
Ecrî, seni âbâd edecek ilme sarıl sen.
Ukbâya zemin çünkü bu dünyâdaki tahsil…

22 Nisan 2020, Yenidoğan-İstanbul

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün