BÜYÜK KURTULUŞ

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Hak Teâlâ Kur’ân’da kurtuluş va‘dediyor,
Va‘dine rağbet eden mü’min, umduğun bulur.
«Hayat veren çağrıya icâbet edin.» diyor,
Beyânından öğütler alabilen kurtulur.

Cehennem ateşinden o gün uzak tutulan,
Selâm yurduna erip, cennete dâhil olan,
İşte o tâlihlidir ebediyyen kurtulan;
Affa, rahmete nâil olabilen kurtulur.

Kur’ân’da en ziyade vurgu vardır takvâya,
Kanmayarak dünyaya, aldanmadan iğvâya,
Rabbinden sakınarak uymadan hiç hevâya;
Takvâ duygusu ile dolabilen kurtulur.

Mevlâ’mız haber verir, eyleyip nice yemin;
Ancak tezkiye ile kurtulacak bir mü’min.
Zira kulluk sûretâ, nefs olmadan mutmain;
Nefsin hilelerini bilebilen kurtulur.

Çok zikirle gelişir gönüllerde itmi’nan,
Zikirle yenilenir, kuvvete erer îman,
Zikre sarılmalıyız; her zeminde, her zaman;
Kalp pasını zikirle silebilen kurtulur.

İbâdetler içinde, yoktur namazın dengi,
Namazdaki kalite, gerçek kulluk mihengi,
Îfâsında olup da kalp ve beden âhengi;
Namazı huşû ile kılabilen kurtulur.

Boş şeyden yüz çeviren, zekât için çalışan,
İffet ve ahde vefâ, güzel ahlâka nişan,
Güzel ahlâk sahibi, olmaz asla perişan;
Hakk’a kalb-i selîmle gelebilen kurtulur.

Haramların cümlesi, birer cennet engeli,
Her birisi şeytanın pisliği ve çengeli,
Karşı koyabilenler; istikrarlı, dengeli;
Günahlardan uzakta kalabilen kurtulur.