BİLMEDİK KADRİNİ

Fıtnat Hanım

بيلمەدك ذوق وصالڭ چكمينجه فرقتڭ
اولماينجه خسته ، قدرين بيلمز آدم صحتڭ

Bilmedik zevk-i visâlin çekmeyince firkatin
Olmayınca hasta, kadrin bilmez âdem sıhhatin.

firkat: Ayrılık.
visal: Kavuşma, vuslat.