TÂZİYE

Bir asrı aldı sırtına, sığdırdı deftere,
Bir kuş misal yöneldi üç aylarda göklere;
Allâh’a uçtu aşk ile mîrac sabâhı o,
Koymuştu çünkü kalbine, haydin felâhı o…
(SEYRÎ)

Aziz Bayraktar Kur’ân Merkezi’mizin bânîsi ve Bir Gönül Derneği’mizin hayırseverlerinden ve daha birçok hayrat sahibi, hamiyetperver işadamı ve bir asırlık çınar olan vakıf insanı;
Hacı Aziz BAYRAKTAR
22 Mart 2020 günü Rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Marmara İlâhiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığındaki ebedî istirahatgâhına medfun oldu.
Rabbimizden niyaz ederiz ki;
Ardında bıraktığı hayrâtı, içinde sürekli hatimler okunan Kur’ân mektepleri ve orada yetişen güzîde hâfız talebeler, ayrıca onun bu hayırlarını devam ettiren evlâtları ve nesli de kendisine kıyâmete kadar birer sadaka-i câriye olsun! Âmîn.
Bilvesile;
Kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diler ve muhterem merhûma da Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret dileriz.
(Bir Gönül Derneği – Yüzakı Dergisi)