RABBE GİDER TESTİN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Çektin ölüm kılıcını,
Tepemize astın virüs!
Mağrurların haracını,
Nefesini kestin virüs!..

Yarasa ininden misin?
Kobranın içinden misin?
Çin’den mi Mâçin’den misin?
Nerelerden estin virüs?

Diyar diyar geziyorsun,
Hücrelere sızıyorsun,
Kime, niçin kızıyorsun;
Nedir bize kastın virüs?

Pek miniksin ey Korona,
Gücün yeter pehlivana,
Ne iyi gelir yarana?
Nedir senin dostun virüs?

Yaktı yıktı «bilim dîni»,
Verdin; «Yeter!» telkinini,
Küstah tekniğe, kinini,
Baştan sona kustun virüs!..

Yoksa sun‘î misin sen de?
Hazırlandın bir mahzende,
Zâlimlere oldun bende!
Bir Mers’tin, bir Sars’tın virüs!..

Bir şifresin, bir de zarsın,
Koca sistemi bozarsın,
Veremlerin, vebâların!..
Tahtlarını sarstın virüs!

Bir zerrenin mahâreti!
Öğrettin sen tahâreti,
Hatırlattın âhireti;
Hikmet ile sustun virüs!..

Necâseti giyenleri,
Leş de bulsa yiyenleri,
«En güçlüyüz!» diyenleri;
Bir şafakta bastın virüs!

Durdurdun medeniyeti,
Ticareti, seyahati,
Bilgiç gezen cehâleti;
Kibirleri kıstın virüs!

Kazandın nice güreşi,
Söner mi salgın ateşi?
Vurunca Nisan güneşi;
Kaçar mı abdestin virüs?

Zâlime hiddet dolusun,
Mazluma ecrin yolusun,
Sen de Hakk’ın bir kulusun;
Rabbe gider testin virüs!
11-23 Mart 2020