AF DİLE RABBİM’DEN, BİR HÜSN-İ ZANLA!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

İnce ince düşün, vicdanına sor:
«Bugün Allah için ne yaptın nefsim?»
Bil ki; bu hayatın hesabı çok zor,
Ömür gelip geçer, bak mevsim mevsim!

Nasıl akıp gider, hayat ırmağı?
Söyle ömrün hangi mevsimindesin?
Düşündün mü sen hiç kara toprağı?
Kesilecek bir gün senin de sesin!

Bir bakarsın hayat durur ânîden,
Baharın kaybolur, gelir sonbahar!
Bir umut bekleme hiçbir fânîden,
Oluverir bir gün her şey târumâr!

Kulluk şuuruyla geçsin hayatın,
Bir arı azmiyle çalış ha çalış!
Kim bilir nerede, nasıl memâtın?
Bilinmez, uykudan ne zaman kalkış?

Beklerken yolunu yeşil selviler,
Yürüdüğün bu yol, ne kadar düzgün?
İnsana verilmiş hayat tek sefer,
Doğru mu bir düşün, bu hayat çizgin?

Doldukça gönlüne acılar, gamlar,
Anlarsın sonunda nasılmış keder?
Sardıkça rûhunu gamlı akşamlar,
Kalırsın çaresiz böyle derbeder.

Sırtımda bir yük var, taşımak çok güç,
İş işten geçmeden, idrâk et, anla!
Îmân ile yaşa, îmân ile göç;
Rabbim’den af dile, bir hüsn-i zanla!

17 Aralık 2019