O MÜJDEDEN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Cihanda tehlikeler fazlalaştı yâ Rabbi!..
Bugün virüs ve figan doldu taştı ya Rabbî!
Zor anda Ahmed’e mîraç ki eyledin müjde;
O müjdeden, yine ver kutlu bir devâ, bize de!..

mefâilün / feilâün / mefâilün / feilün
(fa’lün)