KUR’ÂN SOFRASI…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bu kitâba gizlenmiş bir kâinat,
Huzura davettir Kur’ân sofrası…
Îzâh edemez dil, az gelir sanat,
Ne kutlu devlettir Kur’ân sofrası…

Besmele anahtar, Fâtiha kapı,
Haşre kadar hep ayakta bir yapı,
Âlemden âleme uzanır çapı;
Ne büyük nimettir Kur’ân sofrası…

Dört mevsimi insanlığa yelpaze,
Allâh’ın kanunu, şaşmaz şîrâze,
Bin beş yüz senedir her zaman taze;
Ruhlara lezzettir Kur’ân sofrası…

Sûre sûre, âyet âyet dokunan,
Bütün âşık gönüllere dokunan,
En çok ezberlenen, en çok okunan;
Ne tatlı zahmettir Kur’ân sofrası…

El değer mi bir harfinin yerine?
Mânâlarda inebilsek derine,
Kul kelâmı yetmez, Rab sözlerine;
Tarifsiz hikmettir Kur’ân sofrası…

Sen nasıl bir şûle, nasıl bir nursun?
Işığın daima Celil’e vursun!
Hak’la sohbet isteyenler buyursun;
Sonsuz ziyafettir Kur’ân sofrası…
Mü’mine rahmettir Kur’ân sofrası…