«YOLUMUZ SOHBET YOLUDUR…»

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

Balık suda büyür, derviş sohbette,
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»
Zikir, fikir, şükür, her iş sohbette;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Rabbim; «Sâdıklarla bile olun!» der.
«Sâlihlerin meclisinde bulun!» der.
«Zikir gıdan olsun, sohbet yolun…» der;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Günah kirleriyle kalpler kararır,
Tevbe ile yaprak gibi sararır,
Yolumuz dosdoğru Allâh’a varır;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Hizmetkârız şerîata, sünnete,
Hâdim olan nâil olur himmete,
Cemâl için talip olduk cennete;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Gözyaşıyla dolsun nedâmet tası,
Silmek işten değil gönülden pası,
Sohbette yetişir insanın hası;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Tez söner kandilin olmazsa fânus,
Bizlere emânet bu din, bu nâmus,
Sohbetle yetişmiş Mevlânâ, Yûnus;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Hastayı tedavi edemez hasta,
Asla şek ve şüphe yok bu hususta,
Çırak yetişir mi olmazsa usta?
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Kimin, neyi var ki; hep O’nun mülkü,
Nedir yaratılan varlığın ilki?
Beraber öğrenek sohbete gel ki;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Hangi müşkül işi hâlletmiş âsab?
Görene apaçık meydanda hesab,
Sohbetin meyvesi o yüce ashab;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

Zikirsiz kalp, uyanamaz uyurmuş,
Uyananlar bunu böyle duyurmuş…
Nakşibendî Efendimiz buyurmuş;
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

«Önüne, ardına bakınsın!» diyor.
«Evlâdım haramdan sakınsın!» diyor.
«Bunca eser yazdım, okunsun!» diyor,
Unutma; «Yolumuz sohbet yoludur…»

15 Mart 2020