ŞAŞTIM ARKADAŞ!

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

 

Emeksiz, zahmetsiz cennet rüyası,
Görenlere şaştım, şaştım arkadaş!
Benlik iksirine hüzzam mayası,
Karanlara şaştım, şaştım arkadaş!

Doğru tek, işte yol; al sana kanat,
Diye hudut çizen rehbere inat,
Zaman uyur sanıp serde saltanat;
Sürenlere şaştım, şaştım arkadaş!

Gönlüne îmânın demi akmadan,
Kâinâta gölgesiz gözle bakmadan,
Edep ocağında küfrü yakmadan;
Duranlara şaştım, şaştım arkadaş!

Sürgün hânesi der: Ben koca yalan,
Var sen de gel eğlen, sen de oyalan,
Küheylan üstüne bohçalı palan;
Vuranlara şaştım, şaştım arkadaş!

Şükür heybesini atarak yardan,
Günah hasadını sayarak kârdan,
Sefil gölgelerde rengi bahardan;
Soranlara şaştım, şaştım arkadaş!

Gönüllü giymeden dert libâsını,
Kurmadan mazlumla kalp temasını,
Hüküm yazılırken can elmasını;
Kıranlara şaştım, şaştım arkadaş!

Varlık gayesini ederek ihlâl,
«Çıkarı var!» diye yüklenip vebal,
Kiri kirle yuyup dikensiz hayal;
Kuranlara şaştım, şaştım arkadaş!

Sırsız aynalarda kibirle gezen,
Çıplak sızıları zulmüyle ezen,
İlâhî perdeye kendince düzen;
Verenlere şaştım, şaştım arkadaş!

Fidanın filizi olur mu başsız?
Düşünmek mümkün mü hayatı kışsız?
Vuslat kazağını renksiz, nakışsız;
Örenlere şaştım, şaştım arkadaş!

Şu fânî dünyada şirk dere dere,
Ebedî âleme göçmek üzere,
Havasız, ışıksız, bacasız yere;
Girenlere şaştım, şaştım arkadaş!

17 Ocak 2020, Elazığ