MUHAKEME

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Sonu bir kış mıdır yoksa yaz mıdır,
Her gün yaprak yaprak solan ömrümün?
Devamı çok mudur bilmem az mıdır
Acıyla, kederle dolan ömrümün?

Yakındır beşikle kabrin arası,
Bir gün bize gelir gitme sırası,
Kârı devâ bulmaz gönül yarası;
Bir sevdaya sebil olan ömrümün.

Kul Hakkı, bu hâller kalıcı değil!
Gidenler geriye gelici değil!
Elinde ne varsa kıymetini bil!
Bu gün ilk günüdür kalan ömrümün!