181. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

Şu dünyada en mukaddes varlığımız, annelerimiz.

Sadece bizi dünyaya getirmeleri dahî yeter. Ancak; onlar bununla kalmaz, en ulvî fedâkârlıkları yaparlar evlâtları için, en samimî duâları ederler. Görünmez kahraman tabiri, en ziyade annelere yakışır. Yiğit beylerinin de, aslan evlâtlarının da arkasındaki görünmez kahraman. Bu görünmezlik, bir kusur değil, bilâkis bir tercihtir anneler için. Hiçlik ve tevâzu terbiyesinin, iffet ve hayâ ahlâkının; «Allah bilsin bana yeter!» ihlâsının yansıması ve teminatı olan bir görünmezlik.

Kadının en ulvî hâli olan anneliğe bugün hor bakılmakta.

Hem fıtrî bir realite, hem millî bir hakikat, hem dînî bir kıymet olan «annelik»; duyguları ve vazifeleriyle, ehl-i dünyanın istediği kadın profilinin ayağına dolanıyor çünkü. Kadınların, erkeklerle eşitlenmesi değil, erkeklerin yaptığı her şeyi yapmaya mecbur kılınmasına doğru gidiyor iş. Psikolojik ve hukukî her yolla bu aşılanmaya çalışılıyor.

Buna bir; «Dur!» demenin yolu, anneliğin gerçek mevkiini hatırlamaktan ve hatırlatmaktan geçiyor.

Ömürlük Teşekküre Lâyık Analar…

Onların hiç de pasif ve âtıl olmadığını hatırlayalım mı:

•Örtüyü evlâdına değil, vatanı kurtaracak mermilere seren anneler…

•Çanakkale’ye şehâdete gönderdiği evlâdını kınalayan anneler…

•Zafer ninnileriyle uyutan ve abdestle emziren anneler…

•Bütün servetini hayrâta sarf eden vâlideler…

Çanakkale rûhu gibi müdafaa etmemiz gerek aileyi. Âsım’ın nesli gibi… Çiğnetmeme azmi ve heyecanıyla…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; başyazıda Âsım’ın nesli tabirini, Recî Vak‘asının şanlı şehîdi Hazret-i Âsım ile temellendirerek Osmanlı’yı yücelten ve Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan metafizik zaferin eğitim sırlarını serdetti ve bir de şiirle nazmen ifade etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; Yüzakı Mecmûamızın Temsilciler Toplantısını teşrif ettiler, eğitim ve neşriyat üzerine de bir mülâkat lutfettiler. Makalelerinde ise «Sâliha Anne» olmanın ehemmiyet ve kıymetini, güzîde misallerle kaleme aldılar.

Muharrirlerimiz; aile yapımızın karşı karşıya bulunduğu problemleri, feminizmin batıdaki karnesini, mâzîden istikbâle taşımamız gereken güzel aile hasletlerini ifade ettiler. Nesil endişesini; yaşanmış örnekler, pişmanlıklar ve tecrübelerle dile getirdiler.

Üç ayların mübârek iklimine girdiğimiz günlerde; mîrâcı, helâle riâyeti, duânın ehemmiyeti yani mâneviyâtımızın temellerini, Kur’ân ve Sünnet çizgisinde hatırlattılar.

Vâlidelerin hâtırasına sahip çıkmanın bir veçhesi de, onların göz nûru vakıflarını korumak… Tarihî şahsiyetlerin düşündürücü nükte ve hâtıraları da, meselelerin köklerine bizi çağırıyor.

Korona virüsü hakkında uzman tavsiyeleri, evrim fikriyâtına ve feminizm çağrılarına cevaplar…

Kaynayan dünya siyasetinde, Mehmetçiklerimiz de dün olduğu gibi, ülkemizin hak ve hukukunu, mazlumların haysiyetini çiğnetmemek için fedâkârlık nöbetindeler. Annelerin yine gönülleri ciğerpârelerinde, dilleri duâda ve gözleri ukbâ zaferlerinde…

Böyle anneler var oldukça Rabbimiz çiğnetmeyecek bu ümmeti ve bu milleti…

Biiznillâh!..

Yüzakıyla…