TEVHÎDE GEL!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Besmelemiz anahtar,
Son kapı yüce Allah!
İnancıma şâhit var,
Lâ ilâhe illâllah…

Hem ezeldir, hem ebet,
Hem icâbet, hem davet,
Hak’tan gayrısına ret,
Lâ ilâhe illâllah…

Bir hızlı, bir âheste,
Modası geçmez beste,
He dâim, her nefeste;
Lâ ilâhe illâllah…

Yüceltir her alanı,
Alçaltır her talanı,
Îmânımın ilânı;
Lâ ilâhe illâllah…

Pulu, altın ediyor,
Kusurları buduyor,
«Kula kul olma!» diyor;
Lâ ilâhe illâllah…

Bayrak edip İslâm’ı,
Hep yayalım selâmı,
Tevhîdin öz kelâmı;
Lâ ilâhe illâllah…

Kâfî değil ne desek,
Yıkılmaz bâkî direk,
Son nefeste söylesek;
Lâ ilâhe illâllah…

Celillerin silâhı,
Âlemlerin felâhı,
Ak-pak eder siyahı;
Lâ ilâhe illâllah…
Muhammed Rasûlullah…