BİR SEVDAYA TALİBİM BEN!

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

Aşk odunda yana yana,
Bir sevdaya talibim ben!
Ömrü adadım uğruna,
Bir sevdaya talibim ben!

Gönüllerde her dem açan,
Kaf Dağı’na doğru uçan,
Özge pınarlardan içen;
Bir sevdaya talibim ben!

Hikmetiyle düşündüren,
Ateşi güle döndüren,
Karıncayla nâr söndüren;
Bir sevdanın peşindeyim!

Ayın çehresince parlak,
Kevser ırmağınca berrak,
Tariflere sığmaz mutlak;
Bir sevdaya talibim ben!

Cânânın kutlu yâdında,
Erenlerin murâdında,
Meltemlerin kanadında;
Bir sevdaya talibim ben!

Yücelere denktir sevdam,
Hayatıma renktir sevdam,
Nefis ile cenktir sevdam;
Bir sevdaya talibim ben!

Damladaki deryâ gibi,
Rahmânî bir rüya gibi,
Sırt döndüğüm hülya gibi;
Bir sevdaya talibim ben!

Canan ile başım hoştur,
Aşktan gayri her şey boştur,
Sevdanın yolu yokuştur;
Bir sevdaya talibim ben!

Felek devrânı elesin,
Âsumânı aşk belesin,
Beş vakitte hep gelesin;
Bir sevdaya talibim ben!

Şafak şafak doğsun umut,
Bayrağa sarılsın tabut,
Sevda somut, akıl soyut;
Bir sevdaya talibim ben!

Gönül secdeye serilsin,
Rûhum yay gibi gerilsin,
Mısra mısra vecde gelsin;
Bir sevdaya talibim ben!

Varsın, varlığım kavrulsun!
Küllerim yele savrulsun!
Azgın nefse gem vurulsun!
Bir sevdaya talibim ben!

Ezelde verilmiş sözü,
Düş vurgunu elâ gözü,
Ezelî hakikat özü;
Bir sevdaya talibim ben!