ÖMER HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -33- İYİDİR ZÜHD Ü RİYÂ SATMAKTAN

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

Mey horden u gird-i nîküvan gerdîden!
Bih z’an ki be-zerk zâhidî verzîden.
Ger âşık-ı mest dûzahî hâhed bûd,
Pes rûy-i behişt kes nehâhed dîden.

Meyden ve güzellerden uzak durma bir an!
Billâh iyidir zühd ü riyâ satmaktan.
Sermest âşık girerse şâyet tamuya,
Tüm insanlar yüz çevirir «uçmak»tan.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 527)