HER BAŞLAYAN BİR GÜN BİTER

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Anlatmaya gücüm yetmez,
Ne dertler geldi başıma…
Söylerim, sözüm kâr etmez,
Yârânıma, yoldaşıma…

Beni şâdan bilir âlem,
Yüreğimde keder, elem,
Derdimi yazamaz kalem;
Gücüm yeter gözyaşıma…

Sorulmuyor helâl, haram,
Kalmamış saygı, ihtiram,
Sarılmıyor gizli yaram;
Ağu doluyor aşıma…

Aramıza dünya girdi,
Muhabbetler sona erdi,
Tebessümü ziyan gördü;
Selâm verdim gardaşıma…

Kul Hakkı; söyleme, yeter!
Her başlayan bir gün biter,
Bir gün baykuş konup öter;
Mezarda hece taşıma…