ANDIĞIN ZAMAN

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

 

Boş dönmez, Allâh’a açılan eller,
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…
Semâdan kalbine, boşalır seller,
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…

Duyular ânîden, döner Allâh’a,
Letâifler birden, kalkarlar şaha,
Allah af kalemin, çeker günaha;
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…

Sultânî zikirle, nurlanır her yan,
Veled-i kalp doğar, güçlenir îman,
Yüz bin hicap aşar, bir anda insan;
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…

Allâh’ın aşkıyla, toplanır pirler,
Arz olur Allâh’a, bütün zikirler,
Bir anda kalplerden, silinir kirler;
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…

Her şey zâkir olur, kâinat dergâh,
Her zerre dil olur, dâim zikrullah,
Ne varsa; «Allah!» der; «Allah!» der; «Allah!»
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…

«Allah!» der aşk ile bütün kâinat,
Zikre dâhil olur, ehl-i semâvat,
Allah’tan kalplere, akar füyûzat;
Aşk ile Allâh’ı andığın zaman…