ZİFİR

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

 

Sırılsıklam uyandım,
Ipıslak bir bedenle.
Ya hâlâ uykudaydım,
Ya uykum kaçtı benle.

Hayal-gerçek karıştı,
Karanlık bir ufukta.
Zifir rengiydi her şey,
Siyah bir yolculukta.

Düşünmek şöyle dursun,
Delirmek vaktidir bu!
Savaştım yastığımla,
Dön artık kahpe uyku!

Gerilmiş ok gibiydim,
Zaman bir yay, sinirden.
Ve yıllar geldi geçti,
Hayâletlerle birden.

Küçüktüm, saf ve mâsum,
Günahsızdım, ne oldu?
O günler şimdi çoktan,
Birer efsâne oldu…

Elinden içtim aşkın,
Zehirlenmiş şarabı;
Zihin eğlencesiydi,
Ve vicdan ızdırâbı.

Gönül kimden umarsa,
Geçilmez oldu bendi.
Bu dünya böyle işte;
Otuz kaç yıl tükendi.

Ve bilmem kaç bin ifrit,
Zihin dünyamda şimdi.
Sabah olduysa olsun,
Işık benden çekildi…

28 Ekim 2019, Adana

vezni: mefâîlün – feûlün