MEÇHUL BİR ZAMAN DEHLİZİNDE

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Rabbim her kuluna bir ömür yazmış,
Her nefes alışta geçiyor zaman.
Nefsine uyanlar azdıkça azmış,
Oysa her göçenle, göçüyor zaman.

Levh u kalem ile yazılmış kader,
Ne sevinç dâimî, ne sonsuz keder,
Aklı kullanmayan olur derbeder;
Her ânı su gibi içiyor zaman.

Türlü imtihanla sınanır Âdem,
Ya nâra ya nûra yol alır kadem,
Ya tenzîl-i rütbe veyahut kıdem;
Herkese bir gömlek biçiyor zaman.

Her varlık bir nizam içinde yaşar,
Kimi günahlarla haddini aşar,
Kimi isyan edip dîninden şaşar;
Kötüden iyiyi seçiyor zaman.

Oysaki her nimet Mevlâ’dan ikram,
Bunca helâl varken ne diye haram?
Rabbin rızasına râm olmalı râm;
Amelini yele saçıyor zaman.

Emânetin kıymetini bilirsen,
Rasûlü’nün ardı sıra gelirsen,
Bir de gerçek gönül ehli bulursan;
Önünde ne yollar açıyor zaman.

Ele geçen fırsatları kaçırma!
Hayıflarla hayatını geçirme!
Niyazkâr’ım kıt aklını uçurma!
Bir pamuk iplikle uçuyor zaman.

31 Ekim 2019