MEKKE TERENNÜMLERİ

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Adım adım geziyorum Mekke’yi,
Gönlüme bir garip melâl geliyor.
Perde açıyorum dünden bugüne,
Yâdıma Habeşli Bilâl geliyor.

Ammâr’ın çektiği bir yaman çile,
Hak yolunun ilk şehidi aile,
Bir Habbâb var idi yakılan köle;
Hâlen yüreğime celâl geliyor.

Sıddîk’ta görünür îmânın hası,
Giyinip gezdiği takvâ libâsı,
Rasûl’e su verir elinde tası;
Sanırsın cennetten zülâl geliyor.

Kutlu çağrı tüm cihana yayılmış,
Nice gönüllere girip duyulmuş,
«Lebbeyk!» deyip gereğine uyulmuş;
Gönlüme bu hâl-i iclâl geliyor.

Bazen yüreğimde artıyor elem,
Her kalbe geleni yazmıyor kalem,
Kul Hakkı’m bir çıkış bekliyor âlem;
Yâdıma yıldızla hilâl geliyor.