KIVILCIM KÜÇÜK AMA!..

Sâmî

گدا ضعيف ايسه ده غافل اولمه آهندن
صـاقين وجـود حـقير شـراره آلدانمـا
Gedâ zaîf ise de gāfil olma âhından,
Sakın vücûd-ı hakîr-i şerâre aldanma!

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa’lün

gedâ : Dilenci, yoksul, fakir.
hakir : Değersiz, küçük.
şerâre : Kıvılcım.
vücud : Varlık, var oluş.