İSTERSEN…

Es‘ad Muhlis Paşa

 

Çalış gamginleri şâd etmeğe şâd olmak istersen,
Sevindir kalb-i nâsı gamdan âzâd olmak istersen!..

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

âzâd olmak : Kurtulmak. gamgin : Gamlı. nâs: İnsanlar.
şâd etmek : Sevindirmek. şâd olmak : Sevinmek.