DUÂ ÇAĞRISI

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Yanıyor yâ Rabbî! Doğu Türkistan,
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..
Gücümüz yetmiyor, ümmet perişan,
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Saldırır mü’mine, arsızca hayvan,
İnsan görünümlü, şeddeli şeytan,
Kahrolsun yâ Rabbî! Ebeden düşman;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Gökten azap yağdır, hâin küffâra,
Yerden tûfan gönder, zâlim diyara,
Havâle eyledik, ism-i Kahhâr’a;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Müslüman milletin, yoktur mecâli,
Merhamet et bize, düzelt ahvâli,
Kuşatsın melekler, Bedir misâli;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

İslâm coğrafyası, gözyaşı ve kan,
Esâret altında, inler müslüman,
Yenildik küffâra, hâlimiz hüsran;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Gönüller dağınık, gayretler ayrı,
Ümmette birlik yok, kuvvetler ayrı,
Yönetimler bozuk, devletler ayrı;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Ebâbiller gelsin, atsın taşları,
Kırılsın küffârın, mağrur başları,
Dursun şu ümmetin, akan yaşları;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Batsın Amerika, İsrail, Rusya,
Yıkılsın kızıl Çin, kurusun salya,
Gebersin kâfirler, kurtulsun dünya;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..

Askerin içinde, enbiyâ olsun,
Elinde silâhlar, evliyâ olsun,
Komutan Rasûl-i Kibriyâ olsun;
Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!..