İŞKODRA’DA 102 YIL SONRA… 13 HÂFIZ

Hamza CAN

 

Çağlar üstü nebevî mesaj:

“Allah şu Kur’ân ile bazı kavimleri yükseltir. Bazılarını da alçaltır!” (Müslim, Müsâfirîn, 269)

Ecdâdımız Osmanlı’nın 600 küsur senelik ihtişamlı bir ömre mazhar olmasının sebebi nedir?

Bu suâle, hadîs-i şerîfin mânâsından hareketle iki mânevî sebep gösterilmektedir ki, ikisi de Kur’ân’a dair:

•Osman Gazi’nin Kur’ân’a edebi… Misafir olduğu odada Mushaf-ı Şerîf’i görüp; «Ayak uzatamam!» diyerek Kur’ân okumaya dalması ve kısacık uykusundaki rüyasında, kıtalara uzanan bir çınar görmesi…

•Yavuz Sultan Selim Hân’ın mukaddes emânetlerin başında 24 saat Kur’ân okutması… Hattâ o hâfızlardan birinin de kendisi olması…

Demek ki dünden bugüne ve yarınlara, değişmez kaide:

Kur’ân’a verdiğimiz kıymetle, maddeten ve mânen yükseliriz. Kur’ân bizim medeniyetimiz için kök hücre mesâbesindedir. Onunla buluştukça; diriliriz, şahsiyetimizi ve haysiyetimizi buluruz, aslımıza ve özümüze döneriz, biz oluruz…

Bu kıymete dair çok güzel haberlerimiz var:

Evlâd-ı fâtihan diyarından, Balkanlardan yükselen cıvıl cıvıl Kur’ân sesleri… Genç hâfızların en güzel nağmeleri…

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfının destekleriyle, 1 Aralık 2017 tarihinde Arnavutluk İşkodra’da İstanbul Derneği İşkodra Hâfızlık Merkezi açıldı. Kısa sürede gayretler meyvesini verdi.

102 YIL ARADAN SONRA

Yetişen 13 hâfızın icâzet merâsimi; 25 Eylül 2019 günü, İşkodra’da Parruca Camii’nde gerçekleştirildi. Cemiyete, İstanbul’dan, Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ve beraberinde Hüdâyi Vakfı yetkilileri katıldı. Onlarla birlikte bizler de İşkodra’daydık.

Tarihî bir gün yaşandı.

Çünkü bu icâzet, komünizmin tahribâtının ardından 1990’lı yıllardan beri yeniden filizlenen dînî eğitimin hâfızlık çerçevesinde İşkodra’daki ilk meyvesi oldu.

Takvimlere baktık; İşkodra’da son hâfızlık icâzeti 1917 senesinde. Bu sebeple bir asırlık hasretin ardından Osmanlı usûlü ilk hâfızlık icâzet merasimi, içli gönüllere sürûr oldu. Bu tarihî âna şahitlik etmek için, Kur’ân sevdalısı Arnavut kardeşlerimizin yanı sıra, başta Tiran büyükelçiliği mensupları, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Kosova ve diğer komşu ülkelerden birçok Kur’ân dostu, programa koştu.

Arnavutluk’un farklı şehirlerinden olan 13 hâfızdan en büyüğü 24, en küçüğü 13 yaşında. Her biri, kıyâmete kadar Hakk’ın sönmeyecek nûrunun hizmetkârları hamele-i Kur’ân kervanına katılan genç Enesler, genç Mus‘ablar…

Program, Kur’ân tilâveti ve ilâhîlerle başladı. Fatih Camii İmam Hatibi Dünya Birincisi Hâfız Bünyamin TOPÇUOĞLU aşr-ı şerifler okudu. Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, Kur’ân-ı Kerîm’in ehemmiyetini tebârüz ettiren bir sohbet verdi ve şu hakikatlerin altını çizdi:

“Kur’ân-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiş olan ilâhî bir hidâyet mektubudur. Cenâb-ı Hakk’ın kullarına mektubudur. Kâinâtın ilâhî ders kitabıdır, bir beyan mûcizesidir, fermân-ı ilâhîdir, rûha gıdâdır, feyiz kaynağıdır.”

İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hâfızlık Merkezi’nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini hatırlatarak, merkezin ilk 13 hâfızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Arnavutluk’a dünyadaki en şerefli ve değerli kelime olan Allâh’ın sözünü hıfz eden 13 Kur’ân koruyucusunun eklendiğini belirtti.

Hâfızların tekbir ve salevatlar eşliğinde yürüyüşü, asırlık hasretle kavrulan yürekleri, âdetâ tarihin şanlı günlerine götürdü. Genç hançerelerden yükselen Kur’ân sedâları, istikbâle dair umutları tazeledi. O mânevî atmosferde İşkodra müftüsü …. duâ ederken gözyaşlarını tutamadı.

Program; Arnavutluk’un farklı görüşteki bütün basın organlarında, Türkiye’den Anadolu Ajansı, Bosna Hersek ve diğer komşu ülkelerin medyasında büyük ses getirdi.

Tarihî icâzete, Tâlî de şu tarihi düştü:

Firdevse koştu bugün evlâd-ı Fâtihan… (1441)

____________________________

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/arnavutlukta-yaklasik-70-yil-sonra-ilk-hafizlik-toreni/1594386

VEFÂLI KOSOVA 8 HÂFIZ

Bir başka güzel haber Kosova’dan:

Osmanlı’dan kalma Büyük Yakova Medresesi’nin de icâzet merasimi vardı. Tarihî medrese, yine Hüdâyî Vakfının desteği, Kosova İslâm Birliği ve İstanbul Derneği işbirliğiyle 2005 yılında ihyâ edildikten sonra hâfızlık okulu hâline geldi. Bugüne kadar yetiştirdiği 38 hâfıza, bu icâzet merasimiyle 8 hâfız daha ilâve etti. 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen merâsime, Kosova İslâm Birliği Başkanı Naim Terneva, Priştina Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri AKIN gibi değerli misafirler katıldılar.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ve İstanbul’dan gelen misafirler, burada da hıfzını ikmâl etmiş olan 8 hâfızı tebrik ettiler. Rabia Hatun Eğitim ve Kültür Merkezini merasimlerle hizmete açtılar.

Yıllarca komünizm zulmünden sonra, kanlı bir istiklâl mücadelesi de vermiş olan Kosova da elhamdülillâh Kur’ân ile yükselen beldeler arasında… İslâm’ın zaferine kendini kurban eden Sultan Murad Hân’a vefâsını göstermenin en güzîde yolu da bu…

Çok şükür, medeniyet çınarımızda güçlü tomurcuklar boy veriyor. Onlar, dallarında Kur’ân bülbülleri şakıyan birer cennet ağacı. Kalbimizin kulakları dâimâ o bülbüllerde…

Bilvesile bu mübârek hayır yarışında maddî ve mânevî emeği geçen bütün değerli isimlere gönülden duâlar eder, bu ulvî çalışmaların kıyâmete kadar devamını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

_________________________________

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kosovada-hafizlarin-merkezi-buyuk-yakova-medresesi/1584831