GURBET-SILA

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bir masala dönmüş mâzî,
Burçlar, kal‘ada kaybolmuş…
Talan edilmiş arazi,
Harçlar malada kaybolmuş…

Emeklerken, süt emerken,
Yuvamızdan koptuk erken!
Anne-baba hakkı derken,
Teyze, halada kaybolmuş…

Hicret rûhu kaldı akîm,
Nefret dili oldu hâkim,
Muhâciri anlayan kim;
Evlât, balada kaybolmuş…

Tarih yazdık perde perde,
Ensar olduk birçok yerde,
Gerçek alın teri nerde;
İşler, molada kaybolmuş…

Türk töresi gitti gibi,
Göz nûrumuz yitti gibi,
Örgü ören bitti gibi;
Yumak, çilede kaybolmuş…

Hani mü’minliğin farkı,
Dönsün kardeşliğin çarkı!
Sarmış futbol evi-barkı;
Toplar, filede kaybolmuş…

Sünnet okul, Kur’ân okul,
Ömer gibi olalım kul!
Bul Celil’im bir çare bul,
Gurbet, sılada kaybolmuş…