YETİŞ YÂ RAB!

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Yalan dünya yaktı beni,
İmdadıma yetiş yâ Rab!
Yılan oldu soktu beni,
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Kaybeyledim ben râhımı,
Dağ eyledim günahımı,
Sen duyarsın tek âhımı;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Günlerimin adı gaflet,
Kat kat oldu kalpte kasvet,
Sen Rahîm’sin eyle rahmet!
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Gençlik geçti isyan ile,
Gece-gündüz nisyân ile,
Göçür beni îmân ile;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Nefesimi kesti nefsim,
Tükenmiyor burda ye’sim,
Bitsin artık dünya hapsim;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

İbâdetler eksik yalan,
Vârım eyler dünya talan,
Huzûrundan ayırma an;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Değil misin vâr eyleyen,
Hem kendini yâr eyleyen,
«An»da nârı nûr eyleyen;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

Sen’sin gözden yaşı silen,
Sen’sin yanan kalbi bilen,
Lutfunladır varsa gülen;
İmdadıma yetiş yâ Rab!

9 Eylül 2019, Ankara