GÖNÜL

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

İlme sarıl, Hakk’a dayan,
Her meclise girme gönül!
İflâh olmaz şerre kayan,
Şerre kanat germe gönül!

Mü’minin vasfı merhamet,
Mü’min mü’mine emânet,
Allah içindir muhabbet;
Kulda hata görme gönül!

Zâlim sürer zevk ü sefâ,
Mazlum çeker cevr ü cefâ,
Böyle midir ahde vefâ?
Dostu dosta yerme gönül!

İncitme sen insanını!
Heder etme zamanını!
Kanatır bak vicdanını,
Kul hakkına girme gönül!

Edepli ol, bil hayâyı!
Gurbet bildik bu dünyayı,
Hayra yorduk biz rüyayı;
Sen de şerre yorma gönül!

Selâm söyle bul selâmet,
Niçin kopar bu kıyâmet?
Hayra değil bu alâmet,
Koş hizmete, durma gönül!

İnananlar bir kardeştir,
Kâfir, hâin ve kalleştir,
Fitne büyük bir ateştir;
Nefse fırsat verme gönül!

Hata yapma bile bile!
Benze biraz gonca güle,
İnsan güzel sevgi ile;
Seven kalbi kırma gönül!