DÖKÜLÜR ÖMRÜMÜN GÜZ YAPRAKLARI!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Bahara erişip tam sevinmişken,
Dökülür ömrümün güz yaprakları!
Yârin gülşeninde yer edinmişken,
Dökülür ömrümün güz yaprakları!

Karanlık atınca girift düğümü,
Bulutlar sarınca yüce dağımı,
Fırtına vurunca gençlik bağımı;
Dökülür ömrümün güz yaprakları!

Sükûtî’nin bahtı gülmedi gitti,
Ömür sermayesi çarçabuk bitti,
Ümit, yeşermeden sînemde yitti;
Dökülür ömrümün güz yaprakları!