KARDEŞİM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Gel kardeşim birlik olma zamanı,
Aldatmasın, aldatanlar kardeşim!
Sakla gönlündeki kavî îmânı,
Saptırmasın, sapıtanlar kardeşim!

Gözünde canlansın Turan hayâli,
Yücede tutasın nazlı hilâli,
Amel-i sâlihin bellidir hâli;
Şer atmasın, din satanlar kardeşim!

Kadir bilmez isen, her fırsat kaçar,
Kula kul olursan kalırsın nâçar?
Rabbim nimetini meccânen saçar;
Ayartmasın, nâr yutanlar kardeşim!

Güle meftûn isen, ekeni hoş gör!
Bülbülü hor görme, dikeni hoş gör!
Bu kutsal sevdayı çekeni hoş gör!
Lâf atmasın, cıvıtanlar kardeşim!

Yüreğin Türk-İslâm aşkıyla vursun!
Bileğin zâlimin belini kırsın!
Niyazkâr âtînin düşünü kursun;
Saf tutmasın kıvırtanlar kardeşim!