UTANMAZ!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Sayısız masuma yalan, iftira,
Uzamış diliyle, atar utanmaz.
Dünyada yükselir her gün fatura,
Ahrette çukura, batar utanmaz.

Aklından ziyade kaba kuvveti,
Menfaat uğruna çiğner milleti,
Ya kullanır kalkan eder devleti;
Yahut fütursuzca, çatar utanmaz.

Hep hazır kavgaya belde silâhı,
Çıldırmış insanlar, bilmez ıslahı,
Zindana döndürür, mutlu sabahı;
Nice canı kabre, katar utanmaz.

Kārun’la yarışır, serveti destan,
Yardımda bulunmaz ölse de insan,
Hayattan silinmiş bağış ve ihsan;
Helâl-haram demez, yutar utanmaz.

Etekler kısalmış, pantolon yırtık,
Teşhir yarışında nesiller artık,
Nefse köleliği almıyor mantık;
Bugün dünden daha, beter utanmaz.

Geceleri renkli ekran başında,
Gündüzleri tatlı uyku peşinde,
Başarıyı ancak görür düşünde;
İşinde tembelce, yatar utanmaz.

Hayâdan habersiz, bilmez sözünü,
Hatalar kızartmaz, küstah yüzünü,
Modayla bezemiş, bozmuş özünü;
Çiğniyor bin türlü, düstur utanmaz.

İnsanlık kaybeder her dem irtifâ,
Mazluma acınmaz, çekse de cefâ,
Kalplerden silinmiş sadâkat, vefâ;
Dostunu zorlukta, satar utanmaz.

Varoğlu, emekle doğar her yazı,
Emeği saymayan, vakit hırsızı,
Kıymet bilmez devrin oğul ve kızı;
Ne söz dinler ne de hatır utanmaz.

15 Ağustos 2019, Vezirköprü