KIZIM

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

 

Her şey Hak içinde, hep Hakk’a yönel!
Hak sevgiye paha biçilmez kızım!
Alçaltma kendini, daima yüksel!
Hakk’a boyun eğen küçülmez kızım!

İnancı kaybetmek ne kadar acı,
Yol ver şu nefsine, olma aracı,
Kurursa gönlünde hikmet ağacı;
Dalında bir çiçek açılmaz kızım!

Bir gün toprak olur bu nâzik beden,
Bir daha dönemez bırakıp giden,
Sorarlar sana da bu gaflet neden?
Eli boş olarak göçülmez kızım!

Edebi, hayâyı koyma kenara,
Girersin sonunda sen de mezara,
Bir lâğım karışsa billûr pınara;
Bir yudumu dahî içilmez kızım!

Hakikat böyledir sen de bilirsin,
Payına düşeni çekip alırsın,
Kaçırma treni, bakıp kalırsın;
Kapanır kapılar, açılmaz kızım!

Kızmak istesem de sana kızamam,
Hakkında bir kötü yazı yazamam,
O hassas kalbini kırıp üzemem;
Kırılmış kanatla uçulmaz kızım!

Ahlâkça güzel ol, nefsin küçülsün,
Sen Hakk’a tâbî ol, şeytan üzülsün,
Nâdîde bir çiçek, nârin bir gülsün;
İffeti koruyan alçalmaz kızım!

Hâlimiz perişan, ağlamaz isek,
Bu işi tatlıya bağlamaz isek,
Hak yolda kolaylık sağlamaz isek;
Hakikat güzelce seçilmez kızım!

«Çağdaşlık» diyorlar, aldanma sakın!
Bu yanlış sözlere kanmasın aklın!
Tesettüre bürün, edebi takın!
İnanan açılıp saçılmaz kızım!

Dünya dedikleri bir gölgeliktir,
Bütün ceplerinin dibi deliktir,
Sana lâzım olan hayrı biriktir;
Mahşerde bir yere kaçılmaz kızım!

Açılıp saçılma zelil olursun,
Yarın hesap günü rezil olursun,
Boynun bükük kalır, sefil olursun;
İçindeki acı ölçülmez kızım!

Dilin tatlı olsun, hak olsun sözün,
Dünyada, ukbâda ak olsun yüzün,
Şu yalan dünyada kalırsa gözün;
Sırat’tan kolayca geçilmez kızım!

Ezelde yazılmış alın yazımız,
Ne zaman dinecek gönül sızımız?
Olmazsa yuvada şirin kızımız;
Evlere bir neşe saçılmaz kızım!
9 Eylül 2018