MEKKE’NİN DAĞLARINDA

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Mevlâm nasip etti; geldim, ulaştım.
Beni karşıladı Faran Dağları.
Hasretinle birer birer dolaştım,
Mekke’yi dört yandan saran dağları.

Ötelerden haberini bekledim,
Ses var diye rüzgârları kokladım,
Seher vakti umutlarla yokladım;
Nurlu «Gül Yüzü»nü gören dağları.

Her yanımı hayalinle süsledim,
Yanık yüreğimde sevda besledim,
«Can Muhammed» diye diye sesledim;
Sözlerime cevap veren dağları.

Bir Sevr’e tırmandım bir de Hirâ’ya,
Gün doğmadan çıkıp vardım oraya,
Gezip durdum iz araya araya;
Ayağına yüzler süren dağları.

Akabe’den Hayf’a geçtim Mina’da,
Dil nasıl söylemez yürek yana da,
Sırlarına vâkıf gördüm mânâda;
Yaşadığın asra eren dağları.

Kul Hakkı’yım böyle coştum söyledim,
Yokuş çıktım enginleri boyladım,
Hasretlik derdine ortak eyledim;
Yollarına göğüs geren dağları.