NÂRA MI NÛRA MI?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Hep muhasebe et kısa ömrünü!
Nâra mı nûra mı taşır amelin?
Baş tâcı kıldın mı O’nun emrini?
Nâra mı nûra mı taşır amelin?

Sâlih amelim çok diye övünme!
Mîzan kurulmadan önce sevinme!
Dünyada nefsini sakın savunma!
Nâra mı nûra mı taşır amelin?

Havf ve recâ ile yaşa hayatı!
Her nefes verişte hisset memâtı!
Yâdından çıkarma bir an necâtı!
Nâra mı nûra mı taşır amelin?

Her dâim Allah’tan afiyet dile!
Cennet için lâzım sabır ve çile,
Huzuru törpüler nifak ve hile!
Nâra mı nûra mı taşır amelin?

Mülkün sahibini hatırla her an!
Uzak dur Sükûtî! Vebâ su-i zân!
Her yaz sonu gelir koyu bir hazan!
Nâra mı nûra mı taşır amelin?